• Czerwiec

    21

    2017
  • 1936
  • 0
Zakładamy w domu instalację elektryczną. Opis wszystkich formalności „krok po kroku”

Zakładamy w domu instalację elektryczną. Opis wszystkich formalności „krok po kroku”

Założenie w domu instalacji elektrycznej jest niezbędne, aby móc w nim zamieszkać. Instalację musi nam założyć elektryk z odpowiednimi uprawnieniami, żeby natomiast podłączyć się do sieci energetycznej konieczne jest załatwienia formalności w zakładzie energetycznym na obszarze działania, którego budujemy dom.

Wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci energetycznejEnergiaDirect.pl generator wnisoku

Łukasz Drzewiecki podpowiada co powinno być pierwszym krokiem, otóż, pierwszym krokiem do podłączenia energii elektrycznej w naszym domu musi być wykonanie odpowiedniego przyłącza do sieci. W tym celu trzeba najpierw złożyć do zakładu energetycznego działającego na terenie naszej nieruchomości, wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Wzór wniosku można pobrać ze stron internetowych odpowiedniego zakładu. Do wniosku należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (więcej na ten temat w artykule „Jak zdobyć warunki zabudowy? A może wystarczy wypis z planu zagospodarowania przestrzennego?”).

Warunki przyłączenia do sieci zakład energetyczny powinien nam wydać w ciągu 30 dni od złożenia wniosku i ważne one będą przez dwa lata od ich doręczenia. Razem z warunkami zostanie nam dostarczony projekt umowy o przyłączenie do sieci energetycznej. Jeśli zdecydujemy się ją podpisać i uiścić określoną tam opłatę, zakład energetyczny przyłączy nas do sieci.

Korzystanie z prądu w trakcie trwania budowy

Na początku budowy możemy korzystać z tymczasowej skrzynki energetycznej. W tym celu elektryk z uprawnieniami musi zamontować nam tymczasową skrzynkę rozdzielczą. Jest to zazwyczaj niewielkich rozmiarów skrzynka, z kilkoma zabezpieczeniami, kilkoma gniazdami 230V i jednym lub dwoma trójfazowymi. Zakład energetyczny podłączy nam do niej prąd gdy tylko zgłosimy, że skrzynka została przygotowana. Należy pamiętać, że taki „prąd budowlany” jest droższy niż prąd, który będzie podłączony docelowo do instalacji wykonanej w domu. Zobacz rankingcenpradu.pl

Podłączenie domu do sieci elektrycznej

W celu podłączenia domu do sieci elektrycznej konieczne jest wykonanie instalacji elektrycznej przez uprawnionego elektryka oraz dokonanie przez niego odpowiednich prób i sprawdzeń. Następnie należy podłączyć instalację do przyłącza (czynność tą wykonuje zakład energetyczny).

Należy pamiętać, że kierownik budowy powinien, na podstawie protokołu prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej spisanego przez uprawnionego elektryka, dokonać formalnego odbioru instalacji i umieścić odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

Jeśli te techniczne czynności zostaną wykonane, to z energii będzie można korzystać po podpisaniu z zakładem energetycznym docelowej umowy o dostawę energii. W tym celu powinniśmy udać się do działu obsługi klienta naszego zakładu energetycznego. Umowa powinna zostać podpisana podczas naszej pierwszej wizyty (warto zabrać ze sobą umowę o przyłączeniu do sieci oraz dowód osobisty, a także kopie protokołów i sprawdzeń).

LEAVE A COMMENT

You comment will be published within 24 hours.

Cancel reply
© Copyright 2017