NASZE USŁUGI

Taryfabudowlana.pl powstała przez zespół porównywarki cen energii elektrycznej i gazu EnergiaDirect.pl.

 • Poszukujemy najlepszych ofert prądu i gazu
 • Publikujemy poradniki by edukować społeczeństwo
 • Sprawdź ile możesz z nami zaoszczędzić na gazie
 • nie daj się oszukać akwizytorom
 • Czytaj umowę i regulamin przed podpisaniem umowy zmiany sprzedawcy energii

NASZE WARTOŚCI

Liczy się dla nas zmotywowanie sprzedawców energii to przedstawiania jak najlepszych ofert.

OSZCZĘDNOŚCI

Porównywarki cen prądu i gazu są po to aby przybliżyć Cię do oszczędności.

NASZE USŁUGI

Nasz usługi są bezpłatne.

DLACZEGO WARTO SPRAWDZAĆ CENY ENERGII?

Nie trwa to dłużej niż kawa.

Wielu sprzedawców na rynku

Wymierne oszczędności.

CZY WIESZ ŻE

W przypadku wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży, zawarta zostaje także umowa o świadczenie usługi dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Ta umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Warto wiedzieć, że taką umowę możesz zawrzeć na czas nieokreślony. Ponadto nie trzeba jej wypowiadać oraz ponownie zawierać przy kolejnych zmianach sprzedawców.

FAQ

 • Dział

  Opłata dystrybucyjna nie może ulec zmianie. Zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym obowiązkiem dystrybutora jest świadczenie usług dystrybucji prądu wszystkim odbiorcom w myśl zasady równoprawnego traktowania. To Urząd Regulacji Energetyki (URE) akceptuje stawki za dystrybucje dla całego kraju. Po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej będziesz otrzymywać dwie faktury: za energię elektryczną (od sprzedawcy) i za usługi dystrybucyjne (od dystrybutora).

 • Ile trwa procedura zmiany sprzedawcy?

  W większości przypadków czas trwania procedury zmiany sprzedawcy nie trwa dłużej niż 30 dni. Jednak wszystkie formalności związane ze zmianą załatwia nowy sprzedawca energii. On także poinformuje Ciebie o terminie korzystania z nowej oferty.

 • Jak często można zmieniać sprzedawcę energii?

  Jeśli chodzi o częstotliwość zmian sprzedawcy to nie ma tu jakichkolwiek ograniczeń. Ograniczeniem jest tylko okres na jaki jesteśmy związany umową z nowym sprzedawcą. Oznacza to, że podpisując nową umowę na np. trzy lata możemy ponownie zmienić sprzedawcę dopiero po upływie tego czasu.

 • Czy podczas zmiany sprzedawcy może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej?

  Przerwa w dostawie prądu nie może wystąpić. Klient nadal jest przyłączony do sieci tego samego dystrybutora. Dzięki temu gwarantowana jest ciągłość dostaw. Ponadto trzeba wiedzieć, że to dystrybutor odpowiada za naprawę urządzeń, odpowiedni poziom mocy czy odczyt licznika.

© Copyright 2017