O TARYFIE BUDOWLANEJ

Taryfa ta dociera do odbiorców korzystających z sieci niskiego napięcia, których moc umowna nie przekracza 40kW z zastrzeżeniem, że prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego nie będzie większy niż 63A. Podmiotami, które najczęściej wybierają tę taryfę są przedsiębiorstwa, które nie zajmują się produkcją, różnego typu biura, placówki handlowe czy usługowe.

Czym jest taryfa C11?

Project Type Office Building
Client New York City
Completion Date August 2008
Project Size 3350 Square Feet
Contract Value $10,250,000

TARYFA C11 I C12

Idealna, jeśli budowa będzie przebiegała na pełnych obrotach, niezależnie od pory dnia.

  • Swobodne korzystanie z energii elektrycznej przez cały dzień i noc
  • Łatwe rozliczanie z pobranego prądu
  • Szybka zmiana taryfy na domową
  • Sprawdź rankingi cen prądu

Jeśli większość prac budowlanych planujesz w porze nocnej, ta taryfa zapewni Ci rozliczenie w dogodnych strefach czasowych.

  • Strefa pozaszczytowa trwa  od 00:00 – 6:00  13:00 – 15:00 oraz 22:00 – 24:00
  • Strefa szczytowa 6:00 – 13:00 oraz 15:00 – 22:00
  • Stawka szczytowa około  0,63 zł/kWh
  • Stawka pozaszczytowa 0,41 zł/kWh
© Copyright 2017